• استفراغ به دلیل خروج محتویات معده انجام می گیرد. استفراغ می تواند چندین عامل داشته باشد؛ از جمله: استرس، بارداری و…

آخرین اخبار