• گاستریت زمانی اتفاق میوفته که بافت پوششی معده آسیب ببینه یا ضعیف بشه.در این وضعیت اسید های گوارشی معده رو تحریک…

آخرین اخبار