• اگر سرطان مقعد گسترش نیافته است معمولاً شیمی درمانی انجام می‌شود. این بدان معناست که بیشتر افراد مبتلا به سرطان مقعد…

آخرین اخبار