• آسم ناشی از استرس آسمی هست که با استرس ایجاد میشه٬ همونطور که میدونیم آسم یک بیماری مزمن ریوی ست. راه های هوایی کسانی…

آخرین اخبار